Sykkel og telt

Det var mange telt å se langs Østernvanns bredder i ettermiddag. Det er lett å komme seg hit fra Østernvannsvingen eller fra Fossum, enten til fots eller på sykkel.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Jul 2018

(V)andig idyll

Av Erik Unneberg |

Østernvann er en perle i Bærumsmarka, og både mennesker og fugler gleder seg over de fine svømmeforholdene her nå. Det var gode 28 grader i luften i ettermiddag, og fotografen målte vanntemperaturen på 40 cm dyp til å være 25°C! Da var det bare å legge på svøm.

23 Jul 2018

Normal vannstand i Kringla

Av Odd Tore Saugerud

Fra Kringla renner det rikelig med vann i overløpet, så vannet er fullt. Det er egentlig litt overraskende, siden Langlivannet er nedtappet og demningen er under rehabilitering. Men det har sikkert med krav til minstevannsføring videre i Sørkedalsvassdraget å gjøre. Allerede i slutten av mai var det tydelig at Storflåtan hadde vesentlig lavere vannstand enn normal full, selv om det hadde vært rikelig med snø, og snøsmeltingen akkurat var over. OVA informerer om at både Storflåtan og Svarten vil ha redusert vannstand under rehabiliteringsperioden.

23 Jul 2018

Vann bare gjennom bunnluka

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet viser tydelig at overløp og hovedluke ved Katnosdammen er tørre, og at alt vannet tappes gjennom bunnluka. Der er det til gjengjeld fart i vannet, og Katnoselva fylles godt opp og har, for årstiden og tørken, stor vannføring. Det er ikke tilrådelig å krysse elva utenfor broene nå, heller ikke på de vadestedene jeg har funnet.