Langlivannet før demningenes tid

Dette bildet viser Langlivannet mot nord, nedtappet til Skriverdammens terskelnivå . Langt og smalt, men med en utvidelse i nordenden som vist på bilde nr. 29771. Steinhaugene med grønt på toppen er øyer i Langlivannet når vannet nå er fullt, og den største er også tegnet inn på dagens turkart nær fylkesgrensa mellom Oslo og Buskerud.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Jul 2018

Skriverdammen i Langlivannet

Av Odd Tore Saugerud

Skriverdammen har navn etter sorenskriver og fogd Morten Lauritzen Ugle (ca. 1606 – 1665), som grunnla Bogstadgodset. Den ble oppført i utoset fra daværende Langlivann som en steinkistedemning. Den ble erstattet av en tørrmurt gråsteinsdemning tidlig på 1800-tallet, og ble neddemt da nye Langlidemningen ble ferdig i desember 1941. Dette bildet viser Skriverdammen slik som den står i 2018 med Langlivannet tappet ned 25 meter ved den nye demningen for rehabilitering av denne. Bildet gir også et inntrykk av hvordan Langlielva rant før demningenes tid.

26 Jul 2018

Vettakollen forblir inngrepsfri

Av Nina Didriksen

Det blir ingen utsiktsplattform på Vettakollen. Stiftelsen Varde har skrinlagt planene. Turfolket vil ha kollen som den er. Avgjørelsen er bl.a. basert på resultatet av en spørreundersøkelse blant folk som går tur til kollen (se bilde nr. 29707), ifølge Akersposten. Dagens tur gikk i opp mot 30 varmegrader, og det er lett å se at vegetasjonen er preget av tørkeperioden.

26 Jul 2018

Ny grusvei i Skådalen?

Av Nina Didriksen

Det ser ut som en grusvei, men det er faktisk bekken i Skådalen som har tørket ut. Litt lenger opp siger det vann, noe som sikkert er bra for skogens dyr.