Tørke i Marka gir høstfarger midt på sommeren

Kalenderen viser sommer, og termometeret viser at dette er århundrets varmeste sommer så langt. I lia over Bogstadvannet har bærlyngen antatt farger som kan minne om høst, men ser man nærmere etter, er det lett å se at det er tørken og ikke høsten som har satt inn. Forhåpentligvis (!) får vi litt nedbør til helgen - det trengs.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Jul 2018

Skriverdammen: skålemmer, fløtningsluka og vestenden av demningen

Av Odd Tore Saugerud

Bildet viser fløtningsluka og skålemmene fra en annen vinkel enn bilde nr. 29798. På bildet er også en vertikal, mørk tømmerstokk synlig i venstre bildekant mot bergveggen. Den er boltet fast i bergveggen, og viser hvor Skriverdammen endte mot vest, og også hvor høy den opprinnelig var. Gråsteindemningen er nå gjort lavere og bredere for at den ikke skulle hindre vann og tømmer i å passere ved lav vannstand. Den fastboltede tømmerstokken er også synlig på bilde nr. 29795, nær høyre bildekant.

26 Jul 2018

Skriverdammen: fløtningsluka

Av Odd Tore Saugerud

Nedre del av fløtningsluka med terskel og skålemmer er fortsatt intakt. Bildet viser også starten på gråsteinsdemningen på begge sider. Men som bilde nr. 29799 og også bilde nr. 29795 viser, var den murte gråsteinsdemningen mye høyere enn det dette bildet antyder.

26 Jul 2018

Skriverdammen: laftede steinkister som skåvegger

Av Odd Tore Saugerud

Nedenfor Skriverdammen var det behov for å lede tømmeret videre i den forholdsvis flate dalbunnen. Det ble derfor bygget et system av laftede steinkister som virket som skåvegger. Bildet viser restene av disse på østsiden av elva. Steinkistedemninger ble bygget etter samme prinsipp.