Lite avløp fra Strømsdammen

I overløpet fra Strømsdammen er det så vidt det sildrer litt vann, og dette forsvinner fort mellom steinene i elveleiet nedstrøms dammen. Årsaken er lite nedbør, og stor fordampning som følge av høy temperatur over flere måneder.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Jul 2018

Tørke i Marka gir høstfarger midt på sommeren

Av Odd Stiansen

Kalenderen viser sommer, og termometeret viser at dette er århundrets varmeste sommer så langt. I lia over Bogstadvannet har bærlyngen antatt farger som kan minne om høst, men ser man nærmere etter, er det lett å se at det er tørken og ikke høsten som har satt inn. Forhåpentligvis (!) får vi litt nedbør til helgen - det trengs.

26 Jul 2018

Skriverdammen: skålemmer, fløtningsluka og vestenden av demningen

Av Odd Tore Saugerud

Bildet viser fløtningsluka og skålemmene fra en annen vinkel enn bilde nr. 29798. På bildet er også en vertikal, mørk tømmerstokk synlig i venstre bildekant mot bergveggen. Den er boltet fast i bergveggen, og viser hvor Skriverdammen endte mot vest, og også hvor høy den opprinnelig var. Gråsteindemningen er nå gjort lavere og bredere for at den ikke skulle hindre vann og tømmer i å passere ved lav vannstand. Den fastboltede tømmerstokken er også synlig på bilde nr. 29795, nær høyre bildekant.

26 Jul 2018

Skriverdammen: fløtningsluka

Av Odd Tore Saugerud

Nedre del av fløtningsluka med terskel og skålemmer er fortsatt intakt. Bildet viser også starten på gråsteinsdemningen på begge sider. Men som bilde nr. 29799 og også bilde nr. 29795 viser, var den murte gråsteinsdemningen mye høyere enn det dette bildet antyder.