Strømmenkverna i Mølleparken ved Sagelva

Det er mye industrihistorie langs Sagelva på Strømmen. Har var det i flere hundre år kverner, sagbruk og møller. Foreningen Sagelvas Venner har tatt vare på mye av denne kulturarven, og har opparbeidet den fine Sagstien langs elva. Ved et av fallene finner vi Mølleparken, der vi blant annet har Strømmenkverna, som ble gjenoppbygd i 2014.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Jul 2018

Lite avløp fra Strømsdammen

Av Odd Stiansen

I overløpet fra Strømsdammen er det så vidt det sildrer litt vann, og dette forsvinner fort mellom steinene i elveleiet nedstrøms dammen. Årsaken er lite nedbør, og stor fordampning som følge av høy temperatur over flere måneder.

26 Jul 2018

Tørke i Marka gir høstfarger midt på sommeren

Av Odd Stiansen

Kalenderen viser sommer, og termometeret viser at dette er århundrets varmeste sommer så langt. I lia over Bogstadvannet har bærlyngen antatt farger som kan minne om høst, men ser man nærmere etter, er det lett å se at det er tørken og ikke høsten som har satt inn. Forhåpentligvis (!) får vi litt nedbør til helgen - det trengs.

26 Jul 2018

Skriverdammen: skålemmer, fløtningsluka og vestenden av demningen

Av Odd Tore Saugerud

Bildet viser fløtningsluka og skålemmene fra en annen vinkel enn bilde nr. 29798. På bildet er også en vertikal, mørk tømmerstokk synlig i venstre bildekant mot bergveggen. Den er boltet fast i bergveggen, og viser hvor Skriverdammen endte mot vest, og også hvor høy den opprinnelig var. Gråsteindemningen er nå gjort lavere og bredere for at den ikke skulle hindre vann og tømmer i å passere ved lav vannstand. Den fastboltede tømmerstokken er også synlig på bilde nr. 29795, nær høyre bildekant.