På tur over Dambrua

På Fjellhamar nord i Lørenskog er det en grønn "lunge" mellom Fjellhamarveien og jernbanelinjen. Her renner Fjellhamarelva, som for øvrig skifter navn til Sagelva når den renner inn i nabokommunen Skedsmo. På bildet ser vi Dambrua, som ble satt opp i 1993.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Jul 2018

Topplaget på plass

Av Odd Stiansen

Omleggingen av skiløypa fra Strømsdammen og inn til hovedløypa mellom Strømsbråtan og Tryvannstua har også fått betydning for sommerferdselen. Veien var ferdig før skisesongen startet i vinter, og fungerte da bra som skiløype. Men da våren kom, ble det veldig synlig at overflaten besto av forholdsvis grov stein, slik at veien var lite egnet for sykkel eller barnevogn. Nå der det imidlertid lagt på et nytt topplag, og veien er utmerket for alle trafikanter. Den gamle trillestien/skiløypa kan ses til venstre i bildet.

26 Jul 2018

Strømmenkverna i Mølleparken ved Sagelva

Av Erik Unneberg |

Det er mye industrihistorie langs Sagelva på Strømmen. Har var det i flere hundre år kverner, sagbruk og møller. Foreningen Sagelvas Venner har tatt vare på mye av denne kulturarven, og har opparbeidet den fine Sagstien langs elva. Ved et av fallene finner vi Mølleparken, der vi blant annet har Strømmenkverna, som ble gjenoppbygd i 2014.

26 Jul 2018

Lite avløp fra Strømsdammen

Av Odd Stiansen

I overløpet fra Strømsdammen er det så vidt det sildrer litt vann, og dette forsvinner fort mellom steinene i elveleiet nedstrøms dammen. Årsaken er lite nedbør, og stor fordampning som følge av høy temperatur over flere måneder.