Inn fra Huken

Fra pukkverket på Huken, der det er parkeringsplass, går det skogsbilvei inn mot Breisjøen. Vi ser her starten på denne veien, som er fin å ferdes på både for syklister og turgåere.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

04 Aug 2018

Fargerikt langs Bergdalsvegen

Av Erik Unneberg

I dag var det en strålende og varm sommermorgen i Nannestad, og langs Bergdalsvegen sørget rødmende blåbærris for å utvide fargeinntrykkene. Der solen har fått bra tak i sommer, var blåbærene inntørket, mens de som vokste på skyggefulle steder, hadde holdt seg brukbart.

30 Jul 2017

Skyet sommerdag ved Groruddammen

Av Erik Unneberg

Grorudparken strekker seg fra Grorud senter til Hølaløkka, og ble anlagt langs Alna for noen få år siden. Her er vi ved Groruddammen, som er et vakkert innslag i parken.

29 Jul 2018

Ikke for biler

Av Erik Unneberg |

Sykkelruten mellom Lørenskog og Haugenstua går på asfalt, uten at biler kan forstyrre. Kun fotgjengere og syklister kan benytte denne traseen, som har flere opparbeidete "oaser" man kan ta en pause ved.