Forsommermorgen ved Engervannet.

Engervannet er siste del av Øverlandsvassdraget før "endestasjonen" i Sandvika der det munner ut i Oslofjorden. Vannet er veldig grunt, og er en del av et våtmarksområde med rik vegetasjon og variert fugleliv

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Mai 2004

Utsikten fra Skjennungsåsen

Av Ole Kristian Sørland

Det er blitt hugget mye skog langs kanten av grusveien over Skjennungen. Utsikten mot Skjærsjøen er verdt en stopp. Følger man veien videre mot Ullevålseter får man flott utsikt mot Linnerudkollen og byen.

23 Mai 2004

Sommeren er for alvor kommet til Blankvannsbråten

Av Harald Christophersen

Dette var en flott sommerdag her på Blankvannsbråten. Fint å sykle fra Ullevålseter og eventuelt trille videre mot Kobberhaugen eller opp Kjøkkenveien mot Nordmarkskapellet.

22 Mai 2004

På toppen av Gråseterveien

Av Eivind Molde |

Endelig framme ved Søndre Heggelivann - vegen opp hit er lang og bratt. Men så er "belønningen" fin vei i småkupert terreng videre innover langs vannet. Vi ser litt av demningen til venstre.