Sommerlig idyll ved Attogframtjern

Dette idylliske tjernet ligger øst for den gamle Krokskogveien, mellom Bruløkka og Bureheim, en gammel seter lå rett ved tjernet, og her er det i øyeblikket (2002-2004) kjentmannspost.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Mai 2004

Forsommermorgen ved Engervannet.

Av Erik Unneberg

Engervannet er siste del av Øverlandsvassdraget før "endestasjonen" i Sandvika der det munner ut i Oslofjorden. Vannet er veldig grunt, og er en del av et våtmarksområde med rik vegetasjon og variert fugleliv

19 Mai 2004

Utsikten fra Skjennungsåsen

Av Ole Kristian Sørland

Det er blitt hugget mye skog langs kanten av grusveien over Skjennungen. Utsikten mot Skjærsjøen er verdt en stopp. Følger man veien videre mot Ullevålseter får man flott utsikt mot Linnerudkollen og byen.

23 Mai 2004

Sommeren er for alvor kommet til Blankvannsbråten

Av Harald Christophersen

Dette var en flott sommerdag her på Blankvannsbråten. Fint å sykle fra Ullevålseter og eventuelt trille videre mot Kobberhaugen eller opp Kjøkkenveien mot Nordmarkskapellet.