Fint å sykle Breigutua

Breigutua går delvis i skog, delvis i kulturlandskap på strekningen mellom Tingelstad og foten av Sølvsberget. Her er det fint å sykle. Til høyre ser vi litt av Breidtjernet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

09 Aug 2018

Sommerdag ved Grunningen

Av Eivind Molde

Grunningen ligger fint til mellom Fjordlinna og Breigutua på Tingelstad. På gode vintre går det skiløyper på isen her.

09 Aug 2018

Sørover fra Grinakertoppen

Av Eivind Molde

Når man har tråkket seg opp bakkene fra Brandbu, kan man nye både utsikt og behagelig nedoverbakke når man er oppe på Grinakertoppen. Midt i bildet ser vi Sølvsberget. Litt mer mot venstre kan vi skimte Tingelstad kirke bak skogen.

09 Aug 2018

Vegdele på Grinakertoppen

Av Eivind Molde

Her på Grinakertoppen går Fv240 (Grinakerlinna), som er en viktig nord-sør-forbindelse på denne delen av Hadeland. På den andre siden av toppen ligger Brandbu. Mot venstre går Aschimlinna, som fører nedover i retning Randsfjorden.