Falang bru ved Pilegrimsleden

Her ved Falangsbekken skal det ha vært steinhvelvsbruer gjennom flere hundre år. Falang bru, slik vi ser den i dag, stod klar i 1834, og ble restaurert i 2010. Den bergenske hovedveg, som er den gamle hovedvegen mellom Oslo og Trondheim, går her. Pilegrimsleden følger også dette gamle vegfaret. Det er satt opp både informasjonsskilt, benker og bord ved brua, som du finner om du sykler på Falangvegen mellom Mo og Kittelsrud.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

09 Aug 2018

Innhøstning ved Skirstad

Av Eivind Molde

Det er tid for innhøstning nå. Gården Skirstad ligger fint til ved Sølvsberget.

09 Aug 2018

Fint å sykle Breigutua

Av Eivind Molde

Breigutua går delvis i skog, delvis i kulturlandskap på strekningen mellom Tingelstad og foten av Sølvsberget. Her er det fint å sykle. Til høyre ser vi litt av Breidtjernet.

09 Aug 2018

Sommerdag ved Grunningen

Av Eivind Molde

Grunningen ligger fint til mellom Fjordlinna og Breigutua på Tingelstad. På gode vintre går det skiløyper på isen her.