Gjennom Helmeidvegen mot Hilden

Helmeidvegen går her rett fram gjennom kulturlandskapet, og svinger seg senere opp til krysset ved Hilden. Flott sykkelvei!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

09 Aug 2018

Opp Kanadaveien i kveldssol

Av Eivind Molde

Det er en fin kveld, og lav sol lyser kaster dagens siste stråler over gårdene langs Kandaveien. Men bratt er det oppover her - på vei fra Jevnaker til Myrskogen og Olum. Øverst i bildet ser vi Gullen gård, med gul hovedbygning. Den er fra 1500-tallet og fredet. Vi ser ellers fire tidligere husmannsplasser som i dag er selvstendige bruk. Lengst til venstre Nordli, midt på bildet Lunde, øverst til høyre Gullheim og under Gullheim ser vi litt av låven på Nerby. Navnet Kanadaveien kommer for øvrig av at kommunen "delte ut land" i 1914, og man trengte ikke å reise til Amerika (Kanada) for å få land.

09 Aug 2018

Jevnaker kirke

Av Eivind Molde

Jevnaker kirke - et kjent syn for alle som reiser til og fra Jevnaker. Det er en åttekantet kirke fra 1834, bygd i tømmer.

09 Aug 2018

Jevnaker i sikte

Av Eivind Molde

På veg sørover langs Randsfjordens østside - Jevnaker i sikte!