Gjennom Molinna ved Mo

Molinna svinger seg nordøstover fra krysset ved Mo. Bak de nærmeste trærne ser vi Sølvsberget.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Sep 2017

Opp Røysumslinna

Av Eivind Molde

Røysumslinna kan være seig, for her går det jevnt og trutt oppover. Men utsikten blir bare bedre og bedre - mot Sølvsberget og kulturlandskapet.

23 Sep 2017

Gjennom Helmeidvegen mot Hilden

Av Eivind Molde

Helmeidvegen går her rett fram gjennom kulturlandskapet, og svinger seg senere opp til krysset ved Hilden. Flott sykkelvei!

09 Aug 2018

Opp Kanadaveien i kveldssol

Av Eivind Molde

Det er en fin kveld, og lav sol lyser kaster dagens siste stråler over gårdene langs Kandaveien. Men bratt er det oppover her - på vei fra Jevnaker til Myrskogen og Olum. Øverst i bildet ser vi Gullen gård, med gul hovedbygning. Den er fra 1500-tallet og fredet. Vi ser ellers fire tidligere husmannsplasser som i dag er selvstendige bruk. Lengst til venstre Nordli, midt på bildet Lunde, øverst til høyre Gullheim og under Gullheim ser vi litt av låven på Nerby. Navnet Kanadaveien kommer for øvrig av at kommunen "delte ut land" i 1914, og man trengte ikke å reise til Amerika (Kanada) for å få land.