Har vannstanden i Spålen begynt å øke?

I Sinnerelva/-bekken var det fortsatt liten vannføring. Sammenlignet med tidligere bilder fra utløpet i Spålen så det ut til at et lite område, som før var tørt, nå var oversvømmet igjen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Aug 2018

Her blir det bedre løype

Av Eivind Molde |

I løpet av sommeren er traktorvegen mellom Bustevollen og Lushaughytta utbedret, og dermed blir det bedre løypetrase her til vinteren. Brandbu og Tingelstad almenning har stått for utbedringen. Bildet er tatt ved avkjøringen på Bustevollen.

29 Aug 2018

Ved Bustevollen

Av Eivind Molde

Opp siste bakke, og så blir nok det en liten rast her på den frodige Bustevollen. Bustevollen er ei hogger- og kjørehytte fra 1950-åra. Den tilhørte Tingelstad allmenning men er nå privat.

29 Aug 2018

Mot Risbakken fra øst

Av Eivind Molde

Risbakken er et viktig knutepunkt i vegnettet på Øståsen. Her møtes veger fra fire retninger. Denne kommer fra Grønsjøen og Tommelsjøen.