Homledalsjuvet: bratte vegger, stein, kratt og gamle vindfall

Dette bildet fra omtrent 1/5 av juvets lengde regnet fra Fjellstua, er typisk for Homledalsjuvet i 2018. I de mer åpne partiene med løsmasse i rasvinkelen var det ikke tilrådelig å fotografere, for løsmassen begynte å gli ved enhver bevegelse av tyngdepunkt eller føtter. Heller ikke her er det spor etter oppbygd sti.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Sep 2018

Homledalsjuvet: tidligere passerbar for husdyr

Av Odd Tore Saugerud

Markalitteraturen sier at det i juvet var en oppbygd sti for husdyr, utstyr og varer, og at deler av den opprinnelige stien fortsatt var synlig så sent som i mai 2000. Slik ser det ut i 2018 litt ovenfor bilde nr. 29927 på et av de stedene hvor det er forholdsvis enkelt å ta seg frem. Oppbygd sti er det ingen spor etter, og trangt, steinet og bratt er det. Men her er steinene såpass store at de ligger fast, og trærne som delvis blokkerer juvet, er fine å støtte seg på eller dra seg opp etter. Her er det mye brattere enn bildet viser, omtrent som de aller øverste meterne i Mørkganga.

01 Sep 2018

Homledalsjuvet: hit, men ikke lenger

Av Odd Tore Saugerud

Homledalsjuvet, på kartet Geiterenna, går fra Homledal, nærmere bestemt Fjellstua, til Holsfjorden. Dette var tidligere transportveien til Homledal, med en stigning på 184 meter på snaut 400 meter veilengde (projisert horisontal distanse er 240 meter). Etter omtrent 125 m høydemeter nedover var juvbunnen sperret av en steinblokk som laget et stup tversover med høyde minst to meter. Dette er utsikten fra denne. Nedenfor var det løsmasser i rasvinkelen, før juvbunnen ble dekket av kratt og ur. Fra fremspringet på høyre side og ned til juvbunnen er det omkring 30 meter nær loddrett stup.

01 Sep 2018

På vei til natt i naturen

Av Line Mork |

Sommeren slipper ikke taket, og med varsel om sol hele helga, er det all grunn til å tilbringe også natten i Marka. Løperne i Nordmarkstravern som passerer her ved Skjærsjøen, er nok dog glade for at nedoverbakker mot mål venter.