Kjentmannsmerket 2018: start med samling i Wyllerløypa

Kjentmannsmerket 2018 hadde start og kjentmannspost ved den nyrestaurerte husmannsplassen Holen midt mellom nedfartene i Wyllerløypa. Plassen ble fraflyttet som bolig i 1977, men var i bruk som hytte til 2015. Fremmøtet var upåklagelig, og det var stemningen også.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Sep 2018

Homledalsjuvet: utsikt fra starten av selve juvet

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet er fra starten på selve Holmedalsjuvet. To skritt forover, og det blir så bratt at det er nødvendig å bruke både armer og ben for å ta seg fram. Det markerte fremspringet på høyre side er det samme som det på bilde nr. 29929. I blokkura ovenfor er det enkelte antydninger til oppbygd sti under blokkene, og det går en sti opp østre juvkant til Fjellstua. Som for de andre bildene herfra, er det ikke mulig å få fram hvor bratt det er på et todimensjonalt bilde. Det var ikke fristende å ta med seg en selvgående målestokk hit. I det hele tatt vil jeg ikke anbefale turen ned i juvet for andre enn de aller største entusiastene. Til sammenligning: Mørkganga er mindre bratt, og mye mer lettgått enn Holmedalsjuvet, uansett historiene om at husdyr har gått opp her. Kanskje med unntak av geiter, siden juvet alternativt kalles Geiterenna.

01 Sep 2018

Homledalsjuvet: bratte vegger, stein, kratt og gamle vindfall

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet fra omtrent 1/5 av juvets lengde regnet fra Fjellstua, er typisk for Homledalsjuvet i 2018. I de mer åpne partiene med løsmasse i rasvinkelen var det ikke tilrådelig å fotografere, for løsmassen begynte å gli ved enhver bevegelse av tyngdepunkt eller føtter. Heller ikke her er det spor etter oppbygd sti.

01 Sep 2018

Homledalsjuvet: tidligere passerbar for husdyr

Av Odd Tore Saugerud

Markalitteraturen sier at det i juvet var en oppbygd sti for husdyr, utstyr og varer, og at deler av den opprinnelige stien fortsatt var synlig så sent som i mai 2000. Slik ser det ut i 2018 litt ovenfor bilde nr. 29927 på et av de stedene hvor det er forholdsvis enkelt å ta seg frem. Oppbygd sti er det ingen spor etter, og trangt, steinet og bratt er det. Men her er steinene såpass store at de ligger fast, og trærne som delvis blokkerer juvet, er fine å støtte seg på eller dra seg opp etter. Her er det mye brattere enn bildet viser, omtrent som de aller øverste meterne i Mørkganga.