Betongdemningen i Åbortjernbekken

Murhuset ved Kleivbekken på bilde nr. 29964 viste seg å være ganske tomt, men det var rørstusser der og et manøvreringsratt for en ventil. I skråningen ovenfor var det ogsa typiske vannledningsrør av den typen som ble brukt før og rett etter krigen. Det var derfor grunn til ved den lille betongdemningen i Åborbekken å gjøre et nytt søk etter flere spor etter vannverk. Det var ikke noe nytt å se, men muren der og i murhuset så ut til å være fra samme tid. I alle fall dannet demningen to fine småfosser.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Sep 2018

Bekkene fra Kleivmyra og Åbortjern møtes

Av Odd Tore Saugerud

Omtrent 30 meter nedenfor kloppa der blåstien fra Kleivstua til Kongens utsikt krysser bekken fra Kleivmyra, møter den bekken fra Åbortjern og blir til Kleivbekken. Bekkene går videre i juv som blir stadig dypere. Fra fremspringet på bildet er det omtrent fem nær loddrette meter ned til bekkemøtet.

10 Sep 2018

Kleivmyra har igjen blitt til et vann

Av Odd Tore Saugerud

Som bildet viser, har det langvarige og kraftige regnværet den siste tiden har fylt opp Kleivmyra til et vann igjen. Bekken inn i vannet hadde flommet utover og var så dyp at den ikke kunne krysses tørrskodd på driftsveien øst for myra. Litt av en kontrast til bilde nr. 24073 fra august 2015.

10 Sep 2018

Demningen ved Kleivmyra

Av Odd Tore Saugerud

Vannstanden i Kleivmyra var nå så høy at den gikk kanskje 15 centimeter over toppen på tappeluka. Det betyr at vannføringen på bildet er omtrent slik den ville vært mens Sundvoll-saga var i drift. Bilde nr. 24051 fra juli 2015 viser at da hadde ikke toppen på treet som hadde falt over demningen knekt på luftsiden av demningen. Målinger med GPS viste at høyden over havet for damkrona på tappedemningen og på atthaldsdemningen var den samme. På høyre side foran demningen ligger det en mosegrodd røys av steiner av samme størrelse som de demningen er murt opp av. Det er ikke urimelig å anta at disse har blitt fjernet fra demningen for å senke maksimal vannstand ved flom.