Bekkemøtet sett fra nedsiden

Etter turen til demningen ved Åbortjern var det grunn til å undersøke om det var flere spor etter et vannverk i eller ved bekken. Det var det ikke, men det gikk en gammel og helt mosegrodd vei langs den og videre nedover langs Kleivbekken. Litt av den er synlig i venstre side på bilde nr. 29964 som stablete, mosegrodde steiner. Markahistorikere nevner en mulig gammel (kull)vei opp Krokkleiva før Kongeveien ble bygd, men beskrivelsene er noe diffuse. Et mulig prosjekt litt frem i tid.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Sep 2018

Betongdemningen i Åbortjernbekken

Av Odd Tore Saugerud

Murhuset ved Kleivbekken på bilde nr. 29964 viste seg å være ganske tomt, men det var rørstusser der og et manøvreringsratt for en ventil. I skråningen ovenfor var det ogsa typiske vannledningsrør av den typen som ble brukt før og rett etter krigen. Det var derfor grunn til ved den lille betongdemningen i Åborbekken å gjøre et nytt søk etter flere spor etter vannverk. Det var ikke noe nytt å se, men muren der og i murhuset så ut til å være fra samme tid. I alle fall dannet demningen to fine småfosser.

10 Sep 2018

Bekkene fra Kleivmyra og Åbortjern møtes

Av Odd Tore Saugerud

Omtrent 30 meter nedenfor kloppa der blåstien fra Kleivstua til Kongens utsikt krysser bekken fra Kleivmyra, møter den bekken fra Åbortjern og blir til Kleivbekken. Bekkene går videre i juv som blir stadig dypere. Fra fremspringet på bildet er det omtrent fem nær loddrette meter ned til bekkemøtet.

10 Sep 2018

Kleivmyra har igjen blitt til et vann

Av Odd Tore Saugerud

Som bildet viser, har det langvarige og kraftige regnværet den siste tiden har fylt opp Kleivmyra til et vann igjen. Bekken inn i vannet hadde flommet utover og var så dyp at den ikke kunne krysses tørrskodd på driftsveien øst for myra. Litt av en kontrast til bilde nr. 24073 fra august 2015.