En uanselig bu ved Tvetjernsbekken

Denne bua skal ha stått ved Tvetjernsbekken siden starten på 1950-tallet. Hønefosspeiderne arvet Solbu i 1957, og jeg har gått stien opp dit fra Øyangen tallrike ganger, dog uten å få øye på bua. Men her er den, etter et godt tips fra Kjentmannsmerket. Forfallet har kommet langt, og ytterdøra ligger nå som en slags tram foran døråpningen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Sep 2018

Bekkemøtet sett fra nedsiden

Av Odd Tore Saugerud

Etter turen til demningen ved Åbortjern var det grunn til å undersøke om det var flere spor etter et vannverk i eller ved bekken. Det var det ikke, men det gikk en gammel og helt mosegrodd vei langs den og videre nedover langs Kleivbekken. Litt av den er synlig i venstre side på bilde nr. 29964 som stablete, mosegrodde steiner. Markahistorikere nevner en mulig gammel (kull)vei opp Krokkleiva før Kongeveien ble bygd, men beskrivelsene er noe diffuse. Et mulig prosjekt litt frem i tid.

10 Sep 2018

Betongdemningen i Åbortjernbekken

Av Odd Tore Saugerud

Murhuset ved Kleivbekken på bilde nr. 29964 viste seg å være ganske tomt, men det var rørstusser der og et manøvreringsratt for en ventil. I skråningen ovenfor var det ogsa typiske vannledningsrør av den typen som ble brukt før og rett etter krigen. Det var derfor grunn til ved den lille betongdemningen i Åborbekken å gjøre et nytt søk etter flere spor etter vannverk. Det var ikke noe nytt å se, men muren der og i murhuset så ut til å være fra samme tid. I alle fall dannet demningen to fine småfosser.

10 Sep 2018

Bekkene fra Kleivmyra og Åbortjern møtes

Av Odd Tore Saugerud

Omtrent 30 meter nedenfor kloppa der blåstien fra Kleivstua til Kongens utsikt krysser bekken fra Kleivmyra, møter den bekken fra Åbortjern og blir til Kleivbekken. Bekkene går videre i juv som blir stadig dypere. Fra fremspringet på bildet er det omtrent fem nær loddrette meter ned til bekkemøtet.