Lite vann i tunnelen Trehørningen - Helgeren

Vannføringen i tunnelen mellom Trehørningen og Helgeren er liten etter tørkesommeren. Vanligvis er det ikke mulig å se annet enn toppen av utløpet, se de to hvite horisontale linjene på fjellet. Disse viser normal, full vannstand i Helgeren.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

09 Okt 2018

Tunnelarbeidet må stanse!

Av Odd Tore Saugerud

Når vannet kom inn i ringen på dette nivelleringspunktet i Sølvvika, måtte tunnelarbeidet stanses på grunn av fare for oversvømmelse. I dag hadde det akkurat nådd dette nivået, kanskje med hjelp av sterk vind og bølger. Teksten på jernbolten er A. B. Nº 10, Akerselvens Brugseierforenings bolt nr. 10.

09 Okt 2018

En hvalrygg med arr ved Sølvvika

Av Odd Tore Saugerud

Mellom land og den lille øya i Helgeren ligger denne hvalryggen med et merkelig mønster i den enden som vender mot nord, nesten som et gjensydd sår.

09 Okt 2018

Sølvviksdemningen

Av Odd Tore Saugerud

Tunnelen mellom Helgeren og Myrtjern ble laget i perioden 1901 – 1903, og gjorde det mulig å tappe Helgeren så langt ned at Sølvvika ble tørr, så tømmeret ikke kunne fløtes derfra. I 1903 ble det derfor bygget en steindemning med fløtningsluke, slik at tømmeret også kunne fløtes ved lav vannstand i Helgeren. Vanligvis er denne demningen helt under vann, slik den var da jeg besøkte Sølvviksdammen, kjentmannsmerkepost 29 i perioden 2004 – 2006, og umulig å se gjennom bølgene. Men nå var det rapportert at Helgeren har uvanlig lav vannstand for tiden, og da må man benytte muligheten.