Søndre Midtskogtjern

Midtskogtjerna ligger lavere i terrenget enn Bergenske Kongevei, og er ikke synlige fra denne. Dette bildet viser det søndre tjernet sett fra sydenden. I gråværet og uten løv på trærne ser det ganske dystert ut, bare vannliljeblader og en meget ustø badebrygge vitner om varmere tider. Det nordre tjernet er skilt fra det søndre av en våt grasmyr.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Okt 2018

St. Oluffs kilde på Midtskogen

Av Odd Tore Saugerud

Den gamle allfarveien over Midtskogen fulgte ikke samme trasé som Peder Ankers nyere Bergenske Kongevei. Ved Midtskogtjernene gikk den litt lenger vest og lavere rett forbi det som biskop Jens Nilssøn kalte St. Oluffs kilde. I dag er den steinsatt med heller foran. Selv om alle bekkene i området fortsatt har liten vannføring etter tørkesommeren, er kilden ganske full. Med sitt tette dekke av løv virket det ikke særlig fristende å fylle drikkeflasken fra den.

25 Okt 2018

Snart slukt av skogen

Av Erik Unneberg

Dette huset på Libråten har etter hvert fått trær og kratt temmelig nært innpå seg.

25 Okt 2018

Venter på vinter

Av Erik Unneberg

Om vinteren går skiløypen fra Landåsveien over dette jordet her ved Libråten. Blir det lenge til sesongen starter, tro?