Gaustatoppen i det fjerne

Bildet er tatt fra Damtjern, Åsa

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Okt 2018

Midtskogsteinen

Av Odd Tore Saugerud

I alt fire forskjellige steiner har i tidenes løp blitt utpekt som Midtskogsteinen. Denne steinen er med sine 20 kubikkmeter (h x b x l = 2 x 2 x 5 meter) den største av dem. Den ble funnet i 1963 av Rolf I. Riiser og hans roverspeidere under leting etter bispeveien og Midtskogsteinen. Veien er synlig foran steinen og videre nordover inn i skogen, men den er vanskelig å følge mot syd i den forholdsvis nye flatehogsten. Allfarveien/bispeveien tar av fra Kongeveien ved varde nr. 82.

25 Okt 2018

«Mostua»

Av Odd Tore Saugerud

På et stativ av trykkimpregnert tre står dette skiltet med navnet «Mostua» og siluetten av en elg klippet ut i sortlakkert blikkplate. Bak på skiltet står følgende innskrift: «Slektstreff 2002 R. J:» Etter undersøkelse og fotografering ble stativet satt tilbake mot ruinen slik det sto. Fra Mostua går det en til dels ganske tydelig sti i retning mot Olavskilden, men den blir borte i et stort hogstfelt før den kommer dit. Deretter kommer en oppfangende gammel vei med steinsettinger. Den går opp til Kongeveien og et skilt med innskrift «Kongeveien», og fortsetter nedover til Olavskilden.

25 Okt 2018

Ruin ved gul flekk (lysning)

Av Odd Tore Saugerud

120 meter sydøst for bekkekneet ved skrenten på bilde nr. 30149 er det på et gammelt orienteringskart merket en ruin og en lysning om lag ti meter høyere i terrenget enn bekken. Dette er ruinen etter Mostua, se bilde nr. 30151. Det er ikke lett å se at dette er en ruin før man nesten står på den.