På skøyter på Burudvann

Burudvann er islagt nå, og det var mange som prøvde skøytene i dag. Det ble sagt at istykkelsen var 5 cm, men man bør nok fortsatt utvise stor forsiktighet, for det kan sikkert være variasjoner.

Edit

Eldre bilder i kategori: Diverse

29 Sep 2018

Kart over Høgvolltoppen med omgivelser

Av Odd Tore Saugerud

Bildet viser omtrent samme utsnitt av Høgvolltoppen og området rundt den med rektangelkart opprinnelig fra 1872, veier revidert 1939, gradteigkart opprinnelig konstruert i tiden 1912. – 1934, og digitalt turkart fra oktober 2016. De to første kartene er i målestokk M 1 : 100 000, mens det digitale er i M 50 : 000. Det siste er forminsket til M 1 : 100 000 slik at kartene skal være direkte sammenlignbare. På rektangelkartet er Høgvolltoppen og fortsettelsen av den mot vest kalt HøgBrend(e)n. Den røde sirkelen på gradteigkartet viser hvor plassen som er omtalt under bilde nr. 30027, ligger.

24 Mai 2018

Kart over Køllen

Av Odd Tore Saugerud

Dette er et utsnitt av Bærums Skiklubs orienteringskart Køllen 1:10 000 fra 2008. De fleste hyttene som er fotografert og lagt inn i Markadatabasen, er markert med magenta sirkelflater, og anbefalt traktorvei opp Kollekleiva er markert med magenta strek. Stinettet har forandret seg i løpet av ti år, og det samme gjelder de få hogstfeltene. I forbindelse med hyttene er enkelte uthus utelatt.

19 Okt 2017

Snart skiføre i Nordmarka Nord

Av Lars Gulbrandsen

Flott rim rundt Rødputten, sør for Store Skillingen, i Nordmarka nord.