Rausteinshytta tar form

Den nye Rausteinshytta tar form, idyllisk beliggende ved Rausteinstjernet på Totenåsens "tak", 820 moh.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Nov 2018

Femmer'n i kjerraten i Åsa: hjulhuset med evighetskjetting

Av Odd Tore Saugerud |

Tømmerstokkene som skulle fraktes fra Steinsfjorden til Damtjern, fikk festet på en kjettingbit med hake, og denne haken ble hektet inn på en endeløs kjetting, evighetskjetting, som gikk oppover på overrullene på bildet. Haken ble hektet av og på evighetskjettingen på neste kjerrat nær vannhjulet. Kjettingen returnerte deretter på underrullene til starten på Femmer'n, hvor en ny stokk ble festet.

27 Nov 2018

Femmer'n i kjerraten i Åsa: hjulhuset sett fra nedsiden

Av Odd Tore Saugerud |

Elven fra Damtjern går i en kløft ved siden av fundamentet til hjulhuset, og det er vanskelig tilgjengelig nå når Femmer'n er restaurert. Da vi var der i forbindelse med Roverprøven sommeren 1960, fant vi her de eneste restene etter opprinnelig treverk fra da kjerraten var i drift i perioden 1806 - 1850.

27 Nov 2018

Femmer'n i kjerraten i Åsa: hjulhuset med vannhjul og innløpsrenne

Av Odd Tore Saugerud |

Innløpet til vannhjulet kan sees i øvre høyre hjørne av bildet. Det er et nødutløp rett frem hvor vannet ledes ved driftsforstyrrelser, mens selve innløpet knekker av 90 grader, og vannet går mot en endestopp etter en åpning i renna, hvor det mister hastigheten og faller dødt ned på skovlhjulet. Siden skovlhjulet roterer mot vannstrømmen, ville vannets hastighet ikke kunne brukes til å øke effekten. Dessverre er hjulhuset nå stengt, og det var vanskelig å finne et kameraståsted som viser dette klart.