I følge over Hakkloa

Det var supre forhold over vannene fra Stryken til Kikut i dag - noe is, men fast og fint.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

10 Jan 2019

Stormaskinen lager spor ved Utsjøen

Av Tor Strand |

Dette er sesongens første tur med stormaskin fra Nes skianlegg. Bildet er tatt på vei nordover ved Utsjøen. Det er turløype-samarbeidet nord i Nes, bestående av Nes skianlegg, Halmsås & Omegn Skilag, Fenstad skiklubb og Steinsjøens venner som står for driften og kjøringen med stormaskinen.

10 Jan 2019

«Nye» Skoglund

Av Odd Tore Saugerud

Terrenget langs veien i Brekkedalen-Syljudalen har fullstendig forandret karakter etter hogsten. På begge sider av dalen er det nå åpne hogstflater som åpner for lys og utsikt. Mot øst er åsryggen nær en sammenhengende åpen flate, med bra utsikt, unntatt mot syd. Bildet er tatt ganske lavt i hogstfeltet, og viser utsikten mot nordvest mot Skoglund og E16. Sporene etter skogsmaskinene er fylt med ruglet is, og er vanskelige å ferdes i. Løypa er midlertidig nedlagt, men det blir nok en annerledes opplevelse å gå den når den blir gjenåpnet etter at anleggsperioden er over.

11 Jan 2019

Bra på veiene, tynt med snø i terrengløypene

Av Tom Ingebrigtsen

Det går an å gå inn til Sørskogen og Sinober sørfra, både over Grisputten og Lilloseter, men det er lite snø. Ellers er det bra på veiene i Lillomarka og heller ikke så verst her i terrengløypa langs Breisjøen.