På ski mot Mosmoen

Trives du i öppna landskap, kan en tur over jordene i Holebygda være tingen. Her har vi gått en drøy kilometer fra Mo gård (Jørgen Moes barndomshjem og skikafé i helgene), og løypa følger jordekanten. Bak trærne til høyre ligger Lamyra naturreservat, en gjengrodd kroksjø av Storelva og et viktig område for våtmarks- og trekkfugler. Der går også grensen mellom Hole og Ringerike kommuner.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

01 Feb 2019

Lyn i snødrevet

Av Jørgen Øverbye

Gliden var ikke allverden i dag, men denne karen staket seg raskt ned bakkene mot Hammeren. Bildet er tatt sør for Skjærsjødammen.

01 Feb 2019

På ski i Jørgen Moes rike

Av Nina Didriksen

Det er kjørt milevis med løyper i Holebygda utenfor Hønefoss. For de ikke-lokale kan det veldig grovt beskrives som jordene vest for Steinssletta og utover Røysehalvøya. I dag hadde løypemaskinen startet fra Mo gård (i bakgrunnen på bildet), eventyrforfatteren Jørgen Moes barndomshjem. Der er det skikafé i helgene. Et annet startsted med parkering er Norderhov kirke. Løypekart finnes bl.a. i Skiforeningens løypeapp.