Gopletjern

Gopletjern ligger bortgjemt til under foten av Gopletjernåsen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Jun 2004

Her starter Lysakerelven

Av Erik Unneberg

Lysakerelven danner grensen mellom Oslo og Bærum. Den starter ved utløpet av Bogstadvannet. Nå ved sankthanstider flyter den ganske dovent avsted den første biten.

26 Jun 2004

Søndre Kolsås sett fra Sandvika Storsenter

Av Erik Unneberg

Kolsåstoppen er synlig fra mange steder i Bærum. Her er den fotografert fra taket av Sandvika Storsenter, som faktisk bare er 3 km unna i luftlinje. Villabebyggelsen på Evje og Gjettum i forgrunnen.

26 Jun 2004

Sverdlilje ved Bogstadvannet

Av Erik Unneberg |

Sverdliljene trives godt i sivkanten ved Bogstadvannet. Her er en av dem med Bogstad gård i bakgrunnen (men det er ikke så lett å se).