Gørjahytta fredag ettermiddag

Det var få på ski ved Gørja denne ettermiddagen, selv om forholdene var helt utmerkede. Iallfall der hvor det var oppkjørte løyper. Ellers var det hardt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

01 Mar 2019

Hydrologisk målestasjon

Av Odd Tore Saugerud

I det flatere området nedenfor Kvernfossen ligger NVEs hydrologiske målestasjon som måler vannføringen i elva. Den måler med overfall tilsvarende målestasjonen i Sæterbekken, se bilde nr. 24648, men overfallet er her større og buet. Sist vi var her, var det flere sjøørreter som forsøkte å komme seg opp overfallet, men få klarte det.

01 Mar 2019

En terskel med sjøørrettrapp(?)

Av Odd Tore Saugerud

Nedenfor Sagfossen har det blitt støpt en betongterskel med renne. En trapp til et mulig gyteområde for sjøørret i kulpen nedenfor fossen? Adkomstvei for fisken ved lav vannføring? Ifølge beskrivelser i litteraturen går sjøørreten til denne fossen.

01 Mar 2019

Sagfossen ved Prestveien

Av Odd Tore Saugerud

Sagfossen har blitt lagt under bru, men er fortsatt synlig og tilgjengelig. Dette i motsetning til de fleste andre større fossene i elva, som har havnet i kulvert eller i utsprengt tunnel. Her lå det en sag allerede i 1611, sannsynligvis på østsiden av elva.