Åsbakken/Onsaker

Bildet er tatt vestover, og vi ser Nordfjorden og Holleia i bakgrunnen. Blir alltid litt kryssing av veier på bygdeløyper.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

27 Feb 2019

En kveldstur på ski?

Av Erik Unneberg

Solen har gått ned, men det var så vidt lys nok til et bilde av løypene på jordet langs Røyseveien. I bakgrunnen reiser Krokskog-platået seg.

19 Jan 2019

Selte sett fra Hvitmyr

Av Øyvind Stigsrud

Her ser vi mot Selte fra skogen i Hvitmyr. Nordmarka/Krokskogen i bakgrunnen

03 Feb 2019

Ved Hanserudstua

Av Øyvind Stigsrud

Vi hadde gått fra Gomnes denne dagen i flotte løyper. Bildet er tatt rett øst for Hanserudstua.