Turstart fra Helgelandsmoen

Det er to muligheter for parkering på Helgelandmoen. Her er den ene, rett ved Beredskapsveien. Plassen er ikke synlig fra veien, da den ligger et par meter høyere i terrenget.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

03 Feb 2019

Frøysugata

Av Øyvind Stigsrud

Bildet er tatt ved Frysugata mellom Røyse skole (Libakke) og Onsaker. Mange på ski denne dagen, og flotte forhold.

19 Jan 2019

Solnedgang ved Hundstad

Av Øyvind Stigsrud

Flott himmel ved Hundstad denne kvelden.

19 Jan 2019

Mot Svensrud

Av Øyvind Stigsrud

Fra Hundstad ned mot Svensrud. Nordmarksryggen i bakgrunnen. Jevn, fin og slak bakke.