Løyper blir til ved Mo gård

Bildet er tatt sørover nedfor Hanserudstua. Denne løypa går helt flatt hele veien til Steinssletta parkering/buss.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

02 Mar 2019

Turstart fra Helgelandsmoen

Av Morten Synstelien

Det er to muligheter for parkering på Helgelandmoen. Her er den ene, rett ved Beredskapsveien. Plassen er ikke synlig fra veien, da den ligger et par meter høyere i terrenget.

03 Feb 2019

Frøysugata

Av Øyvind Stigsrud

Bildet er tatt ved Frysugata mellom Røyse skole (Libakke) og Onsaker. Mange på ski denne dagen, og flotte forhold.

19 Jan 2019

Solnedgang ved Hundstad

Av Øyvind Stigsrud

Flott himmel ved Hundstad denne kvelden.