Her må det sages!

Bildet er tatt i Lamyra naturreservat. Her måtte vi fram med saga for å lage plass til løypemaskina. Veien er bygget litt opp, på begge sider er det sump.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

09 Jan 2019

Løyper blir til ved Mo gård

Av Endre Thomasrud |

Bildet er tatt sørover nedfor Hanserudstua. Denne løypa går helt flatt hele veien til Steinssletta parkering/buss.

02 Mar 2019

Turstart fra Helgelandsmoen

Av Morten Synstelien

Det er to muligheter for parkering på Helgelandmoen. Her er den ene, rett ved Beredskapsveien. Plassen er ikke synlig fra veien, da den ligger et par meter høyere i terrenget.

03 Feb 2019

Frøysugata

Av Øyvind Stigsrud

Bildet er tatt ved Frysugata mellom Røyse skole (Libakke) og Onsaker. Mange på ski denne dagen, og flotte forhold.