Nydelig morgenstund

Nykjørte spor! Bildet er tatt fra Hundstad, mot Røyse skole.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

10 Mar 2019

Fra Vik mot Rytteraker

Av Øyvind Stigsrud |

Rytterakerrundens skiløyper slynger seg vakkert gjennom kulturlandskapet i Holebygda.

10 Mar 2019

Fra Borgeng mot Rytteråker

Av Øyvind Stigsrud |

En fantastisk skidag ligger foran oss! Ikke mye å utsette på vær og skispor.

11 Mar 2019

Løypa rundt nordenden av Store Svartungen

Av Thore Knudsen

Den nye løypa fra Svartungstua til hyttefeltet ved Svartungen går helt ned mot den nordvestre vika av Store Svartungen. Her passerer løypa kommunegrensa mellom Hurdal og Østre Toten, slik at hyttene på bildet ligger i sistnevnte kommune. Samtidig passeres fylkesgrensa mellom Akershus og Oppland – om ikke altfor lenge endres det til Viken og Innlandet.