Morgen ved Liggeren

Liggeren har i dag en bygningsmasse i ganske ulik tilstand, men vegetasjonen er i alle fall holdt nede, slik at plassen er mer synlig fra veien enn hva fotografen kan huske fra tidligere år.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Jun 2019

Grønt på Dikemark skiarena

Av Nina Didriksen

DIF-banen består av flere baner, inkludert kunstgress. Anlegget ligger rett ved Ulvenvannet og Poverudelva, som binder vannet sammen med nabovannet Verkensvannet. Rett utenfor porten er det en parkeringsplass som kan brukes som utfartsparkering hvis du vil gå en tur i området (eller padle).

05 Jun 2019

Parkering ved DIF-banen

Av Nina Didriksen

Inntil Poverudveien ligger denne plassen, som kan duge som utfartsparkering. Bak trærne til venstre ligger DIF-banen, og bak mastene til høyre er Ulvenvannet.

08 Jun 2019

Kalrasen

Av Steinar Kjærnsrød

Vannet er vel nærmest en del av Belteren, men kalles Kalrasen. Her fra brua over Smaugbekken. Viggerhaugen ses i bakgrunnen.