På svøm i Migartjern

Det var flere enn fotografen som tok seg en forfriskende svømmetur i Migartjern i ettermiddag. En subjektiv vurdering av vanntemperaturen var 19 grader, men i noen deler av tjernet var det en god del kaldere.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Jul 2019

Pause på toppen

Av Erik Unneberg

Det var mange som tok seg opp til Gyrihaugen denne flotte onsdagen i juli. Det var litt disig den første delen av dagen, men etter hvert klarnet det opp.

22 Jul 2019

Tappe-/reguleringsdemningen i Kubbdammen

Av Odd Tore Saugerud |

I østenden av Kubbdammen ble det bygget en tørrmurt gråsteindemning med tappe-/reguleringsluke. Det står fortsatt jernbolter igjen etter festene til luken. Navnet Kubbdammen hentyder at dammen hadde noe å gjøre med kubb, dvs. tømmerstokker med lengde 60-80 cm som ble slipt i sliperiet. Kanskje var dammen et oppbevaringsmagasin for kubb, som skal være gjennomtrukket av vann før sliping. I demningen er det ikke spor etter noen rørledning til turbinen som drev sliperiet, men nedenfor er det spor etter en kanal og kanskje grøft for rørledning, som fører til en mulig fordelingsdam.

22 Jul 2019

Atthaldsdemningen i Kubbdammen

Av Odd Tore Saugerud

Kubbdammen var det siste vannmagasinet før Bolchen Træsliberi. Det var en naturlig fordypning i terrenget med største lengde ca. 170 meter og største bredde ca. 125 meter. I syd ble det bygget en atthaldsdemning i jord blandet med stein. Som bildet viser, er den nå ødelagt av erosjon ved flom etter at tresliperiet ble lagt ned. Selve Kubbdammen er nå en nokså bløt og tettvokst myr med et grunt og sivbevokst vann i sydenden.