Ringkollstua sett fra Ringkolltoppen

Ringkollstua ligger fint til. Den syns fint fra Ringkolltoppen. Ikke all verdens utsikt i dag, men slik er Marka.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

16 Aug 2019

Parkering ved Bølgen i Åsbygda

Av Morten Synstelien

Det går en rekke flotte stier fra Åsbygda og opp på Krokskogen, «Æljstien» er en av mange. Den er med i årets 10 på topp i Ringerike, og det er en liten parkeringsplass rett ovenfor det som tidligere var Bølgen Karosseri. Plass til en seks-sju biler. Stien starter til venstre i bildet.

16 Aug 2019

«Æljstien» i Åsbygda

Av Morten Synstelien

Det går en rekke flotte stier fra Åsbygda og opp på Krokskogen, denne stien er en av mange. Den er med i årets 10 på topp i Ringerike.

16 Aug 2019

Over Mosbekken

Av Nina Didriksen

Etter å ha syklet opp Kavlebruveien fra Jevnaker og kommet inn på sykkelrute 195, gjenstår et stykke på trillesti. Heldigvis er det en slags bro over Mosbekken, som vi ser tilbake på før vi måtte velge sti videre. Manglende merking skapte en liten utfordring, men heldigvis førte krøtterstien oss nøyaktig dit vi skulle: ut på veien rett ved Moseterhytta.