Høstkveld ved Fiskelaushytta

Ved Fiskelausa i Østmarka har DNT åpnet sin 31. markahytte. Med bare rundt tre kilometer å gå fra Losby gård eller det dobbelte fra busstoppet ved Sørlihavna, er det fullt mulig å dra inn etter jobb på en hverdag.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Okt 2014

Tung høstdag

Av Morten Synstelien

Skyene henger over Krokskogens rygg. Vi ser Sælabunn, og litt av tangen ut mot Rytteraker.

02 Sep 2019

Gang- og sykkelveien mellom Slettøya og Kroksund

Av Morten Synstelien

Det går gang- og sykkelvei på begge sider av E16. Dette bildet er fra sydsiden, og du ser i retning mot Storøya. Finnemarka helt i bakgrunnen. Mellom Sundvollen og Kroksund må du sykle på gang-/sykkelveien - det er det mest utsatte området i Hole.

02 Sep 2019

Sykkelvei eller grusvei?

Av Morten Synstelien

På toppen av byggefeltet i Kroksund kan du følge sykkelveien og komme til Paddevika. Men det beste er å følge merkinga til Pilegrimsleden. Det er ned bakken til venstre.