Morgen ved Fiskelaushytta

Det merkes at høsten er på gang, med mye fuktig luft kveld og natt. Etter et hyggelig opphold på den nyåpnede Fiskelaushytta, trasket vi av gårde for å rekke jobben denne fredagsmorgenen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Sep 2019

Høstkveld ved Fiskelaushytta

Av Nina Didriksen

Ved Fiskelausa i Østmarka har DNT åpnet sin 31. markahytte. Med bare rundt tre kilometer å gå fra Losby gård eller det dobbelte fra busstoppet ved Sørlihavna, er det fullt mulig å dra inn etter jobb på en hverdag.

10 Okt 2014

Tung høstdag

Av Morten Synstelien

Skyene henger over Krokskogens rygg. Vi ser Sælabunn, og litt av tangen ut mot Rytteraker.

02 Sep 2019

Gang- og sykkelveien mellom Slettøya og Kroksund

Av Morten Synstelien

Det går gang- og sykkelvei på begge sider av E16. Dette bildet er fra sydsiden, og du ser i retning mot Storøya. Finnemarka helt i bakgrunnen. Mellom Sundvollen og Kroksund må du sykle på gang-/sykkelveien - det er det mest utsatte området i Hole.