Opp Kirkebakken mot Hole kirke

Oppe på en høyde, ved enden av Kirkebakken, ligger Hole kirke.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Jul 2019

En dusj på asfalten

Av Eivind Molde

Når åkeren må vannes, kan det hende at også asfalten (og kanskje bilen) får seg en dusj med det samme. Bildet er tatt langs Gomnesveien, litt sør for Helgelandsmoen.

11 Jul 2019

I grenseland på Helgelandsmoen

Av Eivind Molde

Her på Helgelandsmoen krysser man grensen mellom kommunene Hole og Ringerike. I enden av denne rette strekningen er det avkjøring til næringsparken, mens hovedveien dreier mot venstre og fortsetter videre mot sør.

11 Jul 2019

Langs Norderhovsveien ved Storelva

Av Eivind Molde

På vei sørover Norderhovsveien kommer man helt inntil Storelva, som bukter seg i store svinger fra Hønefoss til Tyrifjorden.