Ved Hole kirke

Hole kirke er gammel - den eldste delen av skipet er fra ca. 1200-tallet. Den er ombygget gjentatte ganger i årenes løp, siste gang i 1954.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Jul 2019

Opp Kirkebakken mot Hole kirke

Av Eivind Molde

Oppe på en høyde, ved enden av Kirkebakken, ligger Hole kirke.

11 Jul 2019

En dusj på asfalten

Av Eivind Molde

Når åkeren må vannes, kan det hende at også asfalten (og kanskje bilen) får seg en dusj med det samme. Bildet er tatt langs Gomnesveien, litt sør for Helgelandsmoen.

11 Jul 2019

I grenseland på Helgelandsmoen

Av Eivind Molde

Her på Helgelandsmoen krysser man grensen mellom kommunene Hole og Ringerike. I enden av denne rette strekningen er det avkjøring til næringsparken, mens hovedveien dreier mot venstre og fortsetter videre mot sør.