Kirkebyvangen 1918: husene fra 1917

Dette bildet er oktoberbildet i Nittedal Historielags kalender for 1998, da utlånt av Else Bjørgen. Det er nå forstørret og fototeknisk behandlet av undertegnede. Det viser at låven lå rett bak låvebrua, og at det mellom det oppmurte fundamentet og låven var det ei låvebru av treverk.Til høyre for låven og noe lenger bak lå beboelseshuset med inngang og to skorsteiner. Til høyre for dette og noe lenger fram var det et stort uthus.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - historiske bilder

23 Mai 2018

Skarudhyttas historie

Av Steinar Bunæs

Dette infoskiltet står ved Skarudhytta.

04 Okt 2017

Sinnerdemningen 1916

Av Odd Tore Saugerud

Sinnerdemningen ble satt i stand til fløting i 1916. Disse to bildene viser hvordan den så ut den gangen. Røysene av brukte tømmerstokker viser at det hadde vært en ganske omfattende utskifting av tømmer da, sikkert også tidligere, siden demningen skal være fra 1820. Den ble sist brukt til fløting på slutten av 1930-tallet, og ble etter dette sporadisk brukt som bakvann for Spålen. Demningen har stått åpen siden 1967. Bildene er fra oslobilder.no og bearbeidet av fotografen.

26 Sep 2017

Demning og utsprengt renne i Daltjuven

Av Odd Tore Saugerud

Daltjuven var sannsynligvis ikke regulert før Gjerdingselva skulle ledes mot Kristiania. Det øverste bildet viser atthaldsdemningen nordøst i vannet. Dette var en lav demning bestående av solide tilhogde steinblokker med utmeislete spor hvor det var mulig å sette ned horisontale trestaver for å øke vannstanden. Det var også meislet ut spor for trebroer mellom blokkene. Dette er samme arrangement som ved Grimsvann. Bildet er beklageligvis av dårlig kvalitet. Det nedre bildet viser den 130 meter lange utsprengte renna i en rygg omtrent midt i vannet. Den er sprengt ned 4,2 meter til 0,7 meter under nivå for utløp. Bildene er fra oslobilder.no og bearbeidet av fotografen.