Kirkebyvangen 1997: utsikt gjennom buegangen i låven

Dette bildet viser den ganske idylliske utsikten gjennom buegangen i låven. Her var det bare kratt og brennesle i 2019, se bilde nr. 31973.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Okt 1997

Kirkebyvangen 1997: grunnmuren til låven

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet er tatt fra toppen av restene av låvebrua og viser grunnmuren til bygningen på bilde nr. 31968. Den ligger i rett linje fra låvebrua og ganske nær denne, og viser at dette var grunnmuren til låven. De firkantede steinblokkene mellom fundamentet og grunnmuren kan ha vært deler av pillarer til låvebrua.

11 Okt 1997

Kirkebyvangen 1997: grunnmuren til låven og til hovedbygningen

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet viser grunnmuren til låven sett mot langsiden med buegangen. Et stykke bak den er enda en grunnmur synlig. Om man ser godt etter, er den også synlig til høyre på bilde nr. 31971. Dette er også grunnmuren til en ganske stor bygning. Bilde nr. 31968 viser at her lå hovedbygningen med to skorsteiner. Nå var den gjemt av tett kratt, og den ble derfor oversett. Videre i samme retning lå det også et ganske stort uthus. Heller ikke det var enkelt synlig nå.

01 Sep 2019

Kirkebyvangen 2019: Det vokser igjen

Av Odd Tore Saugerud

Området rundt Kirkebyvangen ble snauhogd rundt årtusenskiftet. Nå er ungskogen i ferd med å vokse til, og det gjør oversikten vanskelig. Bildet viser fundamentet til låvebrua og grunnmuren til en større bygning. I flere av de andre områdene med tett ungskog er det også steinrøyser som tyder på at her var det flere hus. Bildet viser de to tydeligste ruinene. Bilde nr. 31970 og bilde nr. 31971 viser ruinen til venstre i bildet i 1997 før området ble snauhogd. Under bilde nr. 25716 gir Anka Nordenborg en kort sammenfatning av historien til stedet.