Kirkebyvangen 2019: innsyn gjennom buegangen i grunnmuren

Bueganger som denne finnes ofte i grunnmuren til eldre låvebygninger og indikerer at dette har vært en låve, og ikke et beboelseshus. Mer om dette under bilde nr. 31968 fra 1918 og bilder fra 1997 (bilde nr. 31970, bilde nr. 31971 og bilde nr. 31972). Nå har muren ovenfor buen falt ned, og villnisset overtar utvendig og innvendig. Som bilde nr. 31970 viser, var muren i 1997 fortsatt hel, og det var åpent utenfor og innenfor. Bilde nr. 31972 viser utsikten gjennom buegangen i 1997.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Okt 1997

Kirkebyvangen 1997: utsikt gjennom buegangen i låven

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet viser den ganske idylliske utsikten gjennom buegangen i låven. Her var det bare kratt og brennesle i 2019, se bilde nr. 31973.

11 Okt 1997

Kirkebyvangen 1997: grunnmuren til låven

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet er tatt fra toppen av restene av låvebrua og viser grunnmuren til bygningen på bilde nr. 31968. Den ligger i rett linje fra låvebrua og ganske nær denne, og viser at dette var grunnmuren til låven. De firkantede steinblokkene mellom fundamentet og grunnmuren kan ha vært deler av pillarer til låvebrua.

11 Okt 1997

Kirkebyvangen 1997: grunnmuren til låven og til hovedbygningen

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet viser grunnmuren til låven sett mot langsiden med buegangen. Et stykke bak den er enda en grunnmur synlig. Om man ser godt etter, er den også synlig til høyre på bilde nr. 31971. Dette er også grunnmuren til en ganske stor bygning. Bilde nr. 31968 viser at her lå hovedbygningen med to skorsteiner. Nå var den gjemt av tett kratt, og den ble derfor oversett. Videre i samme retning lå det også et ganske stort uthus. Heller ikke det var enkelt synlig nå.