Demningen ovenfor Sliperiet: luftsiden

Bilde nr. 31560 viser demningen i dalen overnfor Sliperiet sett fra vannsiden. Fra det bildet er det vanskelig å bedømme dimensjonene, men på dette bildet fra luftsiden må Atie igjen tjene som målestokk. I bakgrunnen kombinert traktorvei og rødmerket skiløype.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

16 Sep 2019

Blyverket ved Myllselva

Av Odd Tore Saugerud

Den første industrielle installasjon langs Myllselva var Blyverket. Blymalm ble funnet noen steder i Grua-området, gjerne blandet med litt sølv. Det gjorde utvinning interessant,og langs Myllselva ble det reist et større anlegg med blant annet smeltehytte i nedre del av elva. Første smelting skjedde i 1794. Nå er slagghaugene de mest tydelige sporene etter denne virksomheten. Disse finnes rett overfor Bolchen Træsliberi på motsatt side av elva.

16 Sep 2019

En fangdemning nedenfor Bolchen Træsliberi

Av Odd Tore Saugerud

Rett nedenfor Bolchen Træsliberi står disse restene av en demning. Det må ha vært en fangdemning til en eller annen installasjon lenger ned i elva, for det er ikke plass til noe reservoar på oversiden, kanskje til Blyverket. Demningen holdes på plass med jenbolter i hull som er boret ned i svaberget som elva renner over.

06 Aug 2006

Et treslipeapparat med horisontal aksel

Av Odd Tore Saugerud

Det har ikke vært mulig å finne bilder som viser sliperiene langs Myllselva, men på Kistefos Tresliperi står mesteparten av sliperimaskinene fortsatt intakte. Bildet viser to av slipeapparatene der. Drivakselen starter med koblingen i nedre høyre hjørne på bildet. På den sitter en roterende slipestein midt inne i slipeapparatet, som består av kamre med luker for å mate inn kubb parallelt med akselen, se bakre slipeapparat, og stempler i de åpne radielle rørtutene, som hydraulisk trykket kubben mot slipesteinen så den ble slipt til trefibermasse. Dette er nyere slipeapparater enn de som var i bruk langs Myllselva, men prinsippet er det samme. Slipeapparatene fantes også med vertikale aksler, men de tok større plass.