Hvitebjørn gård

Hvitebjørn er en tidligere middelaldergård i Oppegård kommune. Mot slutten av middelalderen var 17 gårder i Oppegård sogn registrert som selvstendige bruk, og de er markert med svarte trekanter («tuntrær») i kommunevåpenet. Hvitebjørn gård er en av disse. Den nevnes i et dokument allerede i 1529. Gården har hatt skiftende eiere opp gjennom årene, og har blant annet vært en del av Ljansgodset. Den har de senere år vært brukt som ridesenter.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Sep 2016

Ljansbruket kraftverk

Av Eivind Molde |

Langs Hvitebjørnsveien, ved Gjersjøelva, ligger denne nedlagte kraftstasjonen. Den ble bygget i 1915 på tuftene til en av de tidligere kornmøllene. Stasjonen leverte kraft til Ljansbruket fram til 1955. Den var i drift til 1962, da Oppegård kommune overtok ansvaret for strømleveransen til området. Det er fortsatt mange spor etter den omfattende aktiviteten her, som rester av demninger, brufundamenter, tømmerrenner og rørgater.

01 Apr 2016

Innsamling av stikk på Libakke

Av Morten Synstelien |

Ranger ATV er flott å samle løypestikk med, spesielt om vi er to. En står på plata bak, en kjører. I bakgrunnen ser vi Holleia, og det er panoramautsikt fra dette punktet.

04 Jul 2017

Kveldssol på gapahuken ved Borgersetra

Av Morten Synstelien

Denne gapahuken er vel mest brukt på våren rundt påske når sola og varmen er god. Men det er en fin gapahuk, med utrolig flott utsikt. Dessuten er det do her. Men ikke noe system for salg av ved, slik som på Ringkolltoppen. I kveld var det fin sol her.