Sensommer ved Katnosa

Det er nydelig sensommer i dag, men et varsel i lufta om at høst og vinter ikke er langt unna. Bildet er tatt fra odden nordvest for Sandvikshytta.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

09 Sep 2004

Klar høstdag på Kleivstua

Av Erik Unneberg

September har kommet med ren, klar luft, og i dag var det nesten 20 grader midt på dagen. Kleivstua ligger langt vest på Krokskogen, og var tidligere skysstasjon på den gamle kongeveien. I dag drives stedet som kurs- og konferansesenter samt som arrangør av selskaper

09 Sep 2004

Benteplassen

Av Erik Unneberg

Benteplassen er en av de mange boplasser hvor finnene slo seg ned på 1600- og 1700-tallet. Plassen har navn etter Bent Aslesen Finne som hjalp norske soldater med sin lokalkunnskap under den store nordiske krig i 1716. Etter avtale med den norske kapteinen Coucheron gikk Bents kone Kari Hiran inn i de svenske troppene (som var på vei mot Ringerike) og narret dem til å tro at nordmennene hadde fått 1000 mann i forsterkninger. Svenskene trakk seg derfor tilbake. Kari Hiran er kalt "Krokskogens første partisan", og fikk i 1956 en minnesten på Benteplassen (til venstre i bildet).

05 Sep 2004

Markas eldste og sprekeste budeie!

Av Olav Harlem

"Søstrene på Verket" og 91-årige Karen Margrete Green på trappen til Myrseter der hun setret i over 40 somre! Få om noen har samme kunnskap om marka, folk og dyr, setring og livet på skauen før i tiden. Det var en stor dag for den tidligere budeia på Myrseter å være med på å gi setra nytt liv som ubetjent DNT-hytte.