Vannet Våg i Ytre Enebakk

Det er ei flott bru fra golfklubben og inn til sentrum av Enebakk. Vi skimter RV 120 til høyre i bildet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Okt 2019

Krokkleiva helt stengt på dagtid denne uka

Av Morten Synstelien

På grunn av transport av masser er Kleiva helt stengt mellom kl. 7 og 17 denne uka. Du kan derfor ikke gå via nedre del av Nordkleiva heller. I tillegg pågår steinarbeider øverst, med innkjøring av og legging av store steiner til støttemur. Murarbeidene vil pågå enda et par uker for å avslutte ved Kleivstua. Det ser veldig fint ut, det som er utført så langt.

07 Okt 2019

Øvre Ringi: gårdssaga og gamlelåven

Av Odd Tore Saugerud

Isi gård er kjent for å ha den eneste gjenværende gårdssaga i Bærum, se bilde nr. 27798, men på Øvre Ringi er det også en gårdssag av omtrent samme årgang. Selve saga er gjemt under et lager av skurlast, men sagbygningen røper den. I bakgrunnen den karakteristiske gamlelåven, se også bilde nr. 20415.

07 Okt 2019

Husmannsplassen Tyskestua høsten 2019

Av Odd Tore Saugerud

Nærmeste nabo til Jansbråtan var Tyskestua. Også den en husmannsplass under Ringigårdene, men mens Jansbråtan var under Øvre Ringi, var Tyskestua under Nedre Ringi. Tyskestua ble husmannsplass omtrent samtidig med Jansbråtan, men er fortsatt bebodd av gårdsfolk på Nedre Ringi, påbygd og holdt i god hevd. Plassen ligger under Ringiåsen til venstre i bildet, med Kolsåsmassivet i bakgrunnen.