Slik så Skapertjern opprinnelig ut

Fra badeholmen er det fri utsikt til nordenden av tjernet. Slik må det ha sett ut ved opprinnelig vannstand, bortsett fra de bare strendene. En lav øy har dukket opp omtrent rett overfor badeholmen. I løpet av året (2019) skal vannstanden tilbake til laveste normale vannstand i henhold til dagens regulering.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Okt 2019

Anleggsområdet ved demningen i Skapertjern 2019

Av Odd Tore Saugerud

Anleggsområdet er gjerdet inn, men passerbart med forsiktighet på ikke-arbeidsdager. Den gamle gråsteinsdemningen på bilde nr. 27522 skal få ny betongkappe på vannsiden og et nytt selvregulerende overløp med bredde som øker med høyden over laveste normale regulerte vannstand. En mengde hogde steinblokker er samlet foran foten av demningen, noen av dem er nummererte. Det skal bli spennende å se hvordan de blir innpasset i all den nye betongen.

18 Okt 2017

Normal vannstand i Skapertjern 2017

Av Odd Tore Saugerud

Her er Skapertjern ved normal vannstand i 2017, nokså nøyaktig to år før bilde nr. 32435 ble tatt. På dette bildet er badeholmen og den lille øya foran den tydelige på høyre side av bildet. På bildet fra 2019 er badeholmen tydelig med gule bjerker, mens øya er utenfor kanten til høyre. Siden løvet var blåst av bjerkene i 2017, er det litt vanskelig å sammenligne bildene direkte.

13 Okt 2019

Minimumsvannstand i Skapertjern 2019

Av Odd Tore Saugerud

Skapertjern skulle vært tappet ned i 2018 for rehabilitering av demningen. Det var det da også, men tjernet ble fylt opp igjen uten at noe var gjort med demningen. Det var derfor noe overraskende at det var tappet ned i år også, og at rehabiliteringen fortsatt var i full gang. Tjernet har nå tilnærmet opprinnelig vannstand og form. Slik så det ut fra bunnen av demningen, en stor kontrast til bilde nr. 32436 fra 2017 som er tatt fra toppen av demningen.