Konstas høyeste punkt

Konsta (tysk Stangenkunst) i Gjerdrum ble anlagt i starten på 1800-tallet. Den var et overføringssystem av energi fra Myrgruvefossen i Gjermåa til Dalsgruva i Gruvbakken på den andre siden av Trollsnesfjellet. Fra vannhjulet med 10,5 meter diameter i Myrgruvefossen, se bilde nr. 14721, ble energien overført ved hjelp av et system med to parallelle trestenger hvor svingestenger sørget for at den ene gikk frem og den andre tilbake, se prinsippskisse på bilde nr. 32657. Det er 1800 meter i luftlinje mellom Myrgruvefossen og Dalsgruva, og det er 80 meter høydeforskjell mellom fossen og Trollsnesfjellet. Bildet viser restene av det høyest beliggende svingefundamentet på Trollsnesfjellet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Okt 2019

Høstlig fenomen

Av Morten Synstelien

Artig høstfenomen, Steinsfjorden er varm og presser skyene opp, mens skydekket blir formet av ryggen. Bildet er tatt fra Steinsåsen, der brua går over E16.

30 Okt 2019

Utsikt fra Midthytthøgda mot syd

Av Odd Tore Saugerud

Midthytthøgda består av mange småkoller og er skogkledd. Men der driftsveien fra blåstien kommer opp, er det utsikt helt til Tryvannshøgda. Tårnet og masta er synlige rett til høyre for grantoppen til venstre for det store hogstfeltet. Driftsveien tar av fra skogsbilveien rett nord for bekken fra Sakristjern, og det er et hensiktsmessig startpunkt for de som sykler.

30 Okt 2019

Utsikt fra Fyllingskollens veststup

Av Odd Tore Saugerud

Fyllingskollen og Middagskollen har stup på østsiden mot Østre Fyllingen, men der dekker høyvokst gran utsikten. På vestsiden har det nok vært et stort hogstfelt, som fortsatt ikke har vokst seg høyere enn stupet, så her kan man i alle fall enkelte steder se nordre del av Vestre Fyllingen og åsene bak den.