Et vanlig svingefundament og en vannfylt grop

Det var to typer master og mastefundamenter i Konsta: store fundamenter for hovedsvinger der stangfelten skifter retning horisontalt og/eller vertikalt, og vanlige, mindre fundamenter der den gikk med uforandret retning. Fundamentet på bilde nr. 32643 er et hovedsvingefundament, det på dette bildet er restene etter et vanlig svingefundament. Den vannfylte gropa har sideflater som ser ut til å være skurt av isbre, men det var også tegn i området som tydet på at det kunne ha vært et skjerp der.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

31 Okt 2019

Konstas høyeste punkt

Av Odd Tore Saugerud

Konsta (tysk Stangenkunst) i Gjerdrum ble anlagt i starten på 1800-tallet. Den var et overføringssystem av energi fra Myrgruvefossen i Gjermåa til Dalsgruva i Gruvbakken på den andre siden av Trollsnesfjellet. Fra vannhjulet med 10,5 meter diameter i Myrgruvefossen, se bilde nr. 14721, ble energien overført ved hjelp av et system med to parallelle trestenger hvor svingestenger sørget for at den ene gikk frem og den andre tilbake, se prinsippskisse på bilde nr. 32657. Det er 1800 meter i luftlinje mellom Myrgruvefossen og Dalsgruva, og det er 80 meter høydeforskjell mellom fossen og Trollsnesfjellet. Bildet viser restene av det høyest beliggende svingefundamentet på Trollsnesfjellet.

30 Okt 2019

Høstlig fenomen

Av Morten Synstelien

Artig høstfenomen, Steinsfjorden er varm og presser skyene opp, mens skydekket blir formet av ryggen. Bildet er tatt fra Steinsåsen, der brua går over E16.

30 Okt 2019

Utsikt fra Midthytthøgda mot syd

Av Odd Tore Saugerud

Midthytthøgda består av mange småkoller og er skogkledd. Men der driftsveien fra blåstien kommer opp, er det utsikt helt til Tryvannshøgda. Tårnet og masta er synlige rett til høyre for grantoppen til venstre for det store hogstfeltet. Driftsveien tar av fra skogsbilveien rett nord for bekken fra Sakristjern, og det er et hensiktsmessig startpunkt for de som sykler.